LeefMooi hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LeefMooi houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door LeefMooi verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde agenda
  • Communicatie over de opdracht
  • Het uitvoering geven aan de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LeefMooi de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door LeefMooi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door LeefMooi verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen van LeefMooi

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijving van de Nieuwsbrief via de online reservering module en website. Hierbij wordt een actief vinkje getoond, met als optie; Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen. Deze optie is op ieder moment te deactiveren onderaan iedere ontvangen nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LeefMooi de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door LeefMooi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.